ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Σπουδαίο έργο που θα “θωρακισει” την Ελλάδα – Αναλυτικά το σχέδιο του τεράστιου φράχτη στον Έβρο – Φωτογραφίες
Defence Redefined
Published on 20/10/2020 at 13:15

Μετά τα τραγικά γεγονότα του περασμένου Μαρτίου, όπου στα πλαίσια ενός υβριδικού πολέμου, η Τουρκία επιχείρησε να μεταφέρει χιλιάδες παράτυπους μετανάστες στο έδαφος της Ελλάδος, η Ελληνική Κυβέρνηση αποφάσισε την θωράκιση του ποταμού Έβρου, με την κατασκευή εμποδίων παρεμπόδισης εισόδου (φράχτη). 

Σύμφωνα με το σχέδιο που εκπόνησε το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, το οποίο παρουσιάστηκε ενώπιων του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, τα αντικείμενα εργασιών θα είναι: 

  • Κατασκευή εμποδίου από ισχυρό κιγκλίδωμα στην περιοχή Μαυράγκαθου (Παρατηρητήριο Εγνατία) πλησίον του Μοναστηρακίου μήκους 2.128,20 m.
  • Κατασκευή εμποδίου από ισχυρό κιγκλίδωμα στην περιοχή Πόρου – Κτήματος Τσιρόζη (Παρατηρητήρια Πέτρας – Ρεκαλίδη – Καραγώγου) πλησίον των Φερών μήκους 13.884,70m.
  • Κατασκευή εμποδίου από ισχυρό κιγκλίδωμα περιμετρικά της περιοχής «Πέταλο» πλησίον των κοινοτήτων Πέπλου και Βρυσούλας μήκους 8.833,40m περίπου.
  • Κατασκευή εμποδίου από ισχυρό κιγκλίδωμα κατ’ επέκταση του υφιστάμενου εμποδίου Καστανιών – Νέας Βύσσας προς τον Ποταμό Έβρο (Παρατηρητήριο Πράσινης Πόρτας) σε μήκος 500 m περίπου.
  • Αναβάθμιση υφιστάμενου εμποδίου (φράκτη) στην περιοχή Καστανιών – Νέας Βύσσας σε μήκος 10 km περίπου με προσθήκη ισχυρού κιγκλιδώματος.

Διαβάστε επίσης: Διαχείριση του φράχτη του Ισραήλ κατά μήκος της “Μπλε Γραμμής” | Ένα παράδειγμα το οποίο πρέπει να μελετήσει η Ελλάδα για την περίπτωση του Έβρου

Οι εργασίες για την θωράκιση του Έβρου θα περιλαμβάνουν: 

  • Χωματουργικά έργα συντήρησης, αναβάθμισης και κατασκευής νέων οδών επιτήρησης και συντήρησης των τεχνητών εμποδίων κατά μήκος του Ποταμού Έβρου, ενίσχυσης υφιστάμενων τεχνικών και ενίσχυση αναχωμάτων.
  • Κατασκευή οκτώ (8) νέων Υπερυψωμένων Αντιβαλλιστικών Παρατηρητηρίων κατά μήκος των τεχνητών εμποδίων. 
  • Εργασίες βελτίωσης σε πενήντα επτά (57) υφιστάμενες υποδομές (φυλάκια, παρατηρητήρια κτλ.) του Ελληνικού Στρατού, που περιλαμβάνουν οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές επισκευές/αναβαθμίσεις.

Οι θέσεις των εμποδίων εισόδου, έχουν καθοριστεί από το Υπουργείο Εξωτερικών και υλοποιήθηκε επί τόπου από τη Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού. Για τον ακριβές καθορισμό των εμποδίων εισόδου, συνεργάστηκαν τα Υπουργεία Εξωτερικών, Εθνικής Άμυνας και Προστασίας του Πολίτη. 

Για την διεκπεραίωση του έργου, λήφθηκαν επίσης υπόψην οι λειτουργικές απαιτήσεις, οι γεωμορφολογικές συνθήκες οι περιβαλλοντικές συνθήκες και οι υδρολογικές συνθήκες (πλημμύρες), ενώ κατά την διάρκεια της κατασκευής δεν αποκλείονται μικρές τροποποιήσεις.

Τα κύρια κριτήρια των εμποδίων εισόδου, είναι η παρεμπόδιση  εισόδου μεμονωμένων ατόμων ή ομάδων ατόμων που φέρουν και ελαφρό εξοπλισμό για αναρρίχηση ή τοπική καταστροφή του εμποδίου. Να έχουν αντοχή σε φόρτιση από ελαφρά οχήματα και μερική ανάσχεση βαρύτερων οχημάτων. 

Να καθιστούν αδύνατη την ρηχή υποσκαφή μέχρι βάθους 1m περίπου και να παρέχουν την δυνατότητα οπτικής επικοινωνίας κατά θέσεις.

Επιπλέον θα πρέπει να διαθέτουν ελεύθερη δίοδο νερού σε περίπτωση πλημμυρών και ελάχιστη απαίτηση συντήρησης. Τέλος τα εμπόδια εισόδου, θα πρέπει να αποτελούν ταχεία και οικονομική κατασκευή. 

Το νέο εμπόδιο (φράχτης) που θα κατασκευαστεί σε μήμος 25,000 μέτρων, θα έχει δύο μορφές. Η μια μορφή όπως θα δείτε και στις φωτογραφίες, είναι σε περιοχές χαμηλών ζωνών, ενώ η άλλη σε περιοχές αναχωμάτων. 

Στις εικόνες πιο κάτω παρουσιάζονται οι περιοχές που θα κατασκευαστεί το νέο εμπόδιο:

Περιοχές νέων εμποδίων

Στις εικόνες πιο κάτω παρουσιάζεται η μορφή του νέου εμποδίου: 

Μορφή νέου εμποδίου

Με όψη από Ελλάδα

Με όψη από Τουρκία

Επιπλέον, το υφιστάμενο εμπόδιο εισόδου, το οποίο εκτείνεται από τις Καστανιές μέχρι την Νέα Βύσσα, σε μήκος 10,000 μέτρων, αναμένεται να ενισχυθεί και να ανυψωθεί δραστικά. 

Υφιστάμενο εμπόδιο 10, 000 μέτρων

Η παρακάτω φωτογραφία δείχνει την όψη του υφιστάμενου φράχτη μετά τις εργασίες ενίσχυσης και ανύψωσης:

Ενισχυμένος υφιστάμενος φράχτης με όψη από Ελλάδα

Ενισχυμένος υφιστάμενος φράχτης με όψη από Τουρκία

Θα κατασκευαστούν επίσης, νέα παρατηρητήρια, κλειστού τύπου και με σκοπιά, με αντιβαλλιστικές προδιαγραφές. 

Όσον αφορά τις διαδικασίες του νέου έργου θωράκισης του Έβρου ποταμού, τον Ιούνιο του 2020 ολοκληρώθηκε η σύνταξη των τεχνικών μελετών και των τευχών δημοπράτησης και εντός του Ιουλίου του 2020 ολοκληρώθηκε η διαδικασία δημοπράτησης με τη διαδικασία της απευθείας διαπραγμάτευσης, όπως ορίζεται στα άρθρα 32 παρ. 2γ και 32Α του ν. 4412/2016.

Διαβάστε επίσης: Έμπρακτη ένδειξη στήριξης στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας | Οι δωρεές των τελευταίων μηνών

Για λόγους διαφάνειας και διασφάλισης της κατασκευής του σπουδαίου αυτού έργου προσκλήθηκαν να μετάσχουν στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, όλες οι μεγάλες εργοληπτικές επιχειρήσεις (7ης τάξης). Στη διαπραγματευτική διαδικασία του έργου (προϋπολογισμού μελέτης 70.000.000 € με ΦΠΑ), προσήλθαν με κοινή προσφορά ως κοινοπραξία οι 4 από τις 5 που κλήθηκαν. Η διαπραγμάτευση με την κοινοπραξία οδήγησε τελικώς σε έκπτωση 10,03%, οπότε η τελική αξία του έργου θα είναι 62.980.941 € περιλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Η συνολική διαδικασία σχεδιασμού, μελέτης και ανάθεσης του έργου διήρκησε λιγότερο από τρεις μήνες, πράγμα πρωτόγνωρο στη διαδικασία ανάθεσης δημοσίων έργων. Το έργο θα διεκπαιρεωθεί από την κοινοπραξία ΑΒΑΞ Α.Ε.-ΙΝΤΡΑΚΑΤ- ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. –ΤΕΡΝΑ Α.Ε. 

Η προθεσμία για την ολοκλήρωση του έργου, είναι μέχρι την 30η Απριλίου 2021. Συγκεκριμένα, για την επισκευή του υφιστάμενου φράχτη, δίνεται προθεσμία 5 μηνών και για την κατασκευή τμημάτων του νέου εμποδίου, 6 μήνες. 

 Έχει ήδη πραγματοποιηθεί καθαρισμός και διαμόρφωση του εδάφους, έδρασης αναχώματος, έδρασης του τεχνικού εμποδίου στις περιοχές Ν. Βύσσα, Πόρος και Κτήματος Τσιρόζη και συνεχίζονται στις περιοχές Μαυράγκαθο και Πετάλου.

Διαβάστε επίσης: Έβρος: Αλώβητες οι ελληνικές δυνάμεις – Ενίσχυση με “ΔΑΥΙΔ”

Υλοποιούνται επίσης, χωματουργικές εργασίες κατασκευής αναχωμάτων στις περιοχές Ν Βύσσα Καστανιών και Πόρου –Κτήμα Τσιρόζη Φερών. Κινητοποιούνται παράλληλα τα πρώτα συγκροτήματα κατασκευής φρεατοπασσάλων για τις θεμελιώσεις των Τεχνικών Εμποδίων. 

Το βασικό αντικείμενο των τεχνικών εμποδίων αποτελούν οι προκατασκευασμένες γαλαβανισμένες μεταλλικές κατασκευές (16.000τν) οι οποίες αντιστοιχούν στο 65% του συμβατικού οικονομικού αντικειμένου. Η Κοινοπραξία έχει αναθέσει την βιομηχανοποίηση των μεταλλικών κατασκευών σε τέσσερα από τα μεγαλύτερα Ελληνικά Εργοστάσια.  Η βιομηχανοποίηση είναι σε εξέλιξη και ήδη έχουν ελεγχθεί τα πρώτα δείγματα. 

Μεταλλικές Κατασκευές

Δοκιμαστικά τμήματα

Τέλος, οι εργασίες εκτελούνται και θα εκτελούνται κανονικά με πιστή τήρηση του χρονοδιαγράμματος, ούτως ώστε αυτό το σπουδαίο έργο να έρθει σύντομα εις πέρας με σκοπό την θωράκιση των ελληνικών συνόρων και την αποτροπή παρόμοιων επιθέσεων όπως του περασμένου Μαρτίου.

Διαβάστε επίσης: Το χρονικό του “υβριδικού” πολέμου στον Έβρο και στα νησιά του Αιγαίου

 

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΕ NEWSLETTER

ΣΧΟΛΙΑ

0 Σχόλια

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΛΑΣ | Το σχέδιο για τις κάμερες

ΕΛΑΣ | Το σχέδιο για τις κάμερες

Οι αστυνομικοί εφοδιάζονται με κάμερες, τις οποίες θα έχουν πάντα πάνω τους και σε λειτουργία, στα πρότυπα της λειτουργίας της αστυνομίας…

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Pin It on Pinterest

Share This