Στην σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών των κρατών – μελών του ΝΑΤΟ που έλαβε χώρα στις Βρυξέλλες αυτή την εβδομάδα, συμφωνήθηκε η περαιτέρω αμυντική ενίσχυση…