ΑΜΥΝΑ

ΑΜΥΝΑ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΓΕΕΘΑ | Δημιουργία Διευθύνσεων Διαστήματος και Επικοινωνιών-Πληροφορικής
Defence Redefined
Published on 08/12/2021 at 13:06

Σύμφωνα με απόφαση του Συμβουλίου Αρχηγών (ΣΑΓΕ) δημιουργήθηκε Διεύθυνση Διαστήματος και Διεύθυνση Επικοινωνιών-Πληροφορικής. Όπως ανακοινώνει το ΓΕΕΘΑ, η Διεύθυνση Διαστήματος του ΓΕΕΘΑ αντικατέστησε την Διεύθυνση Γ5, ενώ συγχωνεύθηκαν οι πρώην Διευθύνσεις Επικοινωνιών (Γ4) και Πληροφορικής (Γ5) του ΓΕΕΘΑ σε μια και ενιαία Γ4 Διεύθυνση Επικοινωνιών – Πληροφορικής.

Η νεοσυσταθείσα Διεύθυνση Διαστήματος αποτελεί τον αρμόδιο επιτελικό φορέα για θέματα τα οποία αφορούν στο Διάστημα και τις συναφείς τεχνολογίες, και συνιστά το συμβουλευτικό όργανο του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ για την οργάνωση και επιχειρησιακή υποστήριξη των αναγκών της Εθνικής Άμυνας στο πεδίο αυτό, καθώς και για την σχεδίαση, οργάνωση και διεξαγωγή Διακλαδικών Επιχειρήσεων και Ασκήσεων σε εθνικό, συμμαχικό και ευρωπαϊκό πλαίσιο. Επιπλέον, με την δημιουργία του νέου φορέα επιτυγχάνεται η βελτιστοποίηση της αξιοποίησης της πληροφοριακής διάστασης του θεάτρου επιχειρήσεων με την χρήση τηλεπικοινωνιακών δορυφόρων, με σκοπό την ταχεία συλλογή πληροφοριών και την δραστική μείωση του χρόνου λήψης απόφασης.

Επίσης, με την δημιουργία της νέας Διεύθυνσης Διαστήματος επιτυγχάνεται η βελτίωση της συνεργασίας με εξειδικευμένους φορείς για την απόκτηση της απαραίτητης εμπειρίας, τεχνογνωσίας και εξειδίκευσης, καθώς και ο απαραίτητος συντονισμός με το σύνολο των συναρμοδίων φορέων για την διασφάλιση των εθνικών επιδιώξεων σε αυτό το διακριτό επιχειρησιακό πεδίο (Space Operational Domain).

Σε ό,τι αφορά στην ενοποίηση των φορέων Επικοινωνιών και Πληροφορικής, αυτή αποσκοπεί στην ενιαία αντιμετώπισή τους στο πλαίσιο της εκτεταμένης συνάφειάς τους και της πρακτικής που ακολουθείται σε διεθνώς στον τομέα των Communication & Information Systems (CIS). Η νέα Διεύθυνση είναι υπεύθυνη για την κατά ενιαίο τρόπο υποστήριξη των επιχειρησιακών αναγκών των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) και για την ανάπτυξη και ολοκληρωμένη λειτουργία του συνόλου των δικτύων τους στο πληροφοριακό περιβάλλον. Αποτελεί συμβουλευτικό όργανο του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ επί θεμάτων σχεδιασμού και κατάρτισης της πολιτικής Επικοινωνιών – Πληροφορικής και συνεργάζεται με Πανεπιστημιακούς φορείς και Κέντρα Έρευνας και Τεχνολογίας, συμμετέχοντας παράλληλα σε εθνικά και διεθνή ερευνητικά προγράμματα για την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων προσαρμοσμένων στις επιχειρησιακές ανάγκες των ΕΔ.

Οι παραπάνω Διευθύνσεις συμβάλλουν στην ενίσχυση της διαλειτουργικότητας, της εξοικονόμησης πόρων αλλά και της προσαρμογής του στρατού σε δόγματα πολυχωρικής μάχη.

Πηγή: ΓΕΕΘΑ

Διαβάστε επίσης: CYPSEC 2021 | Έρευνα, ανάπτυξη, τεχνητή νοημοσύνη και τρισδιάστατη τεχνολογία στην άμυνα

 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΕ NEWSLETTER

ΣΧΟΛΙΑ
[gs-fb-comments]
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Pin It on Pinterest

Share This