Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το «next big thing» στο χώρο της άμυνας είναι η συνθετική εκπαίδευση, καθώς η απαίτηση για ταχεία κατάρτιση…