Η συνεργασία της Lockheed Martin με την Ελλάδα και ειδικότερα την ελληνική αμυντική βιομηχανία διαρκεί περισσότερο…