Η Ελλάδα έγινε δεκτή ομόφωνα την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου, με την ιδιότητα του παρατηρητή, στον διεθνή περιφερειακό οργανισμό…