Στις 25 Μαΐου 2010, συγκροτήθηκε η 460 Μοίρα Έρευνας & Διάσωσης μετά από την ανάληψη από την Κυπριακή Δημοκρατία για Έρευνα και Διάσωση