Το έργο ROXANNE (Δίκτυο, κείμενο και ανάλυση ομιλητών σε πραγματικό χρόνο για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος…