Ο Ελληνικός Στρατός ανέθεσε στην Υπηρεσία Υποστήριξης και Προμηθειών του ΝΑΤΟ (NSPA) την αναβάθμιση των τακτικών Μη…