Τα ΕΑΣ και η Paramount Industries Greece, υπέγραψαν συμφωνία στρατηγικής συνεργασίας για την από κοινού παραγωγή στη Ελλάδα, Μακράς Εμβέλειας Περιφερόμων Πυρομαχικών…