Το DragonFire, ένα πρόγραμμα για ανάπτυξη οπλικού συστήματος κατευθυνόμενης ενέργειας (Laser Directed Energy Weapon – LDEW) του…