Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έξι (6) νέα έργα, στα οποία συμμετέχει η Intracom Defense…