Ένα ιδιαίτερο και “έξυπνο” πυρομαχικό το οποίο θα παρουσιάσουμε στο παρόν άρθρο είναι το βλήμα πυροβολικού κατά θωρακισμένων στόχων “BONUS”…