ARCHIVE/ΑΡΧΕΙΟ

ARCHIVE/ΑΡΧΕΙΟ

ΓΕΕΦ | Ολοκλήρωση Πολυεθνικής Τακτικής Άσκησης Μετά Στρατευμάτων του Πολυεθνικού Σχηματισμού Μάχης HELBROC “ΤΑΛΩΣ- 2022” – Φωτογραφίες

ΓΕΕΦ | Ολοκλήρωση Πολυεθνικής Τακτικής Άσκησης Μετά Στρατευμάτων του Πολυεθνικού Σχηματισμού Μάχης HELBROC “ΤΑΛΩΣ- 2022” – Φωτογραφίες

Από 08 έως 18 Νοεμβρίου 2022, πραγματοποιήθηκε στο Στρατόπεδο “Συνταγματάρχη (ΠΒ) ΚΟΡΟΜΗΛΑ ΑΝΔΡΕΑ” στο Κιλκίς, η Πολυεθνική Τακτική Άσκηση…

Pin It on Pinterest