Στις 11 Αυγούστου του 1996 γράφτηκε μια από τις πιο τραγικές σελίδες στην ιστορία του Κυπριακού Ελληνισμού μετά την τραγωδία του 1974…