ARCHIVE/ΑΡΧΕΙΟ

ARCHIVE/ΑΡΧΕΙΟ

Συνέντευξη | Τμήμα Τελωνείων και Μετανάστευσης ΒΒ – Η παράνομη μετανάστευση, η σχέση με την Αστυνομία Κύπρου, την UNPOL & τις τουρκικές δυνάμεις κατοχής – Μέρος Β

Συνέντευξη | Τμήμα Τελωνείων και Μετανάστευσης ΒΒ – Η παράνομη μετανάστευση, η σχέση με την Αστυνομία Κύπρου, την UNPOL & τις τουρκικές δυνάμεις κατοχής – Μέρος Β

Η DEFENCE ReDEFiNED στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της για εκτενή ενημέρωση σε θέματα Άμυνας, Ασφάλειας και Διεθνών Σχέσεων, εξασφάλισε…

Pin It on Pinterest