Παραδόθηκαν σήμερα από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κύπρου Τάσο Χριστοφίδη, στην παρουσία μελών της κοινοβουλευτικής επιτροπής Άμυνας…