ΑΜΥΝΑ

ΑΜΥΝΑ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Χ. Πετρίδης | Ομιλία του ΥΠΑΜ στη Δημοσιογραφική Διάσκεψη για Προβολή του Κυβερνητικού Έργου και την Ενημέρωση των Πολιτών
Defence Redefined
Published on 30/11/2021 at 12:00

Στη Δημοσιογραφική Διάσκεψη για Προβολή του Κυβερνητικού Έργου και την Ενημέρωση των Πολιτών, ο ΥΠΑΜ κ. Πετρίδης μίλησε για συγκεκριμένους στόχους, που έχουν θέσει στο υπουργείο, και για αξιοποίηση των πόρων με τον πλέον ορθολογικό τρόπο.

Όπως ανέφερε και ο ίδιος ο κ. Υπουργός, η αποστολή του Υπουργείου Άμυνας αφορά στη  διασφάλιση της ανεξαρτησίας, εδαφικής ακεραιότητας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Για την επιλογή των ορθών δράσεων είναι απαραίτητη η συνέργεια της στρατιωτικής εμπειρογνωμοσύνης την οποία το Υπουργείο λαμβάνει από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Φρουράς με την τεχνοκρατική αντίληψη του προσωπικού του Υπουργείου Άμυνας. Η ορθή εκτέλεση των δράσεων αυτών προϋποθέτει τη στοχευμένη διαχείριση των πόρων προκειμένου να λαμβάνουμε το μέγιστο αποτέλεσμα.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο κ. Πετρίδης ανέλυσε τη στρατηγική βάσει της οποίας πορεύεται η πολιτεία, και στηρίζεται στους πιο κάτω έξι πυλώνες:

 • Στην ενδυνάμωση της επιχειρησιακής ικανότητας της Εθνικής Φρουράς
 • Στην ενίσχυση των σχέσεων αμυντικής συνεργασίας της Κυπριακής Δημοκρατίας με άλλα Κράτη
 • Στην Εφαρμογή καινοτόμων και μεταρρυθμιστικών δράσεων.
 • Στη βελτίωση του Νομοθετικού και Κανονιστικού Πλαισίου που διέπει τον Στρατό της Κυπριακής Δημοκρατίας και την Εθνική Φρουρά.
 • Στην πιο αποδοτική διαχείριση των οικονομικών μας πόρων.
 • Στην εφαρμογή περιβαλλοντικής και ενεργειακής πολιτικής, η οποία θα εξοικονομήσει πόρους προς όφελος της αμυντικής θωράκισης.

Διαβάστε επίσης: EDIDP | Μεγάλη Επιτυχία Κυπριακών Εταιρειών με Συμμετοχή σε Πέντε Νέες Προτάσεις

Έκαστος πυλώνας θεμελιώνεται πάνω σε συγκεκριμένους άξονες. Συγκεκριμένα, για τον 1ο πυλώνα (Ενδυνάμωση της επιχειρησιακής ικανότητας της Εθνικής Φρουράς), το Υπουργείο κινείται σε τέσσερις άξονες:

 1. Μέγιστη αξιοποίηση των δυνατοτήτων των υφισταμένων οπλικών συστημάτων σε συνδυασμό με την προμήθεια τεχνολογικά προηγμένων μέσων τα οποία βελτιώνουν την αποτρεπτική ικανότητα της Εθνικής Φρουράς.
 2. Αναβάθμιση Υποδομών
 3. Διαχείριση Θεμάτων προσωπικού
 4. Συνέργεια με λοιπές “Συνιστώσες Εθνικής Ισχύος”

Σχετικά με τον 2ο πυλώνα (Ενίσχυση των σχέσεων αμυντικής συνεργασίας της Κυπριακής Δημοκρατίας με άλλα Κράτη), το Υπουργείο κινείται σε τέσσερις άξονες:

 1. Ενίσχυση της εξωστρεφούς αμυντικής πολιτικής της Κυπριακής Δημοκρατίας, με την προώθηση περιφερειακών συνεργασιών.
 2. Στήριξη της προσπάθειας για ενιαία αμυντική πολιτική και στρατηγική αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 3. Διατήρηση σχέσεων καλής γειτονίας μέσω των δράσεων που αφορούν στην Έρευνα και Διάσωση.
 4. Αναβάθμιση των σχέσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής

Σχετικά με τον 3ο πυλώνα (Εφαρμογή καινοτόμων και μεταρρυθμιστικών δράσεων), το Υπουργείο κινείται σε τέσσερις άξονες:

 1. Η Κυπριακή Δημοκρατία να καταστεί σταδιακά σημαντικός κόμβος εκπαίδευσης στα θέματα Κοινής Ευρωπαϊκής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας, κυβερνοασφάλειας και  διεθνούς διαχείρισης κρίσεων
 2. Ανάπτυξη δικτύου συνεργασίας μεταξύ Υπουργείου, Ακαδημαϊκής – Ερευνητικής Κοινότητας και Επιχειρήσεων
 3. Συμμετοχή του Υπουργείου Άμυνας σε Ευρωπαϊκά προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης αμυντικών δυνατοτήτων καθώς και τεχνολογίας, σε συνεργασία με άλλα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 4. Εφαρμογή καινοτόμων μεταρρυθμιστικών δράσεων στο πλαίσιο της καθημερινής λειτουργίας των Μονάδων.

Διαβάστε επίσης: Έκτακτο | Ιστορική Μέρα για τον Κυπριακό Στρατό – Ψηφίστηκε το ωράριο

Αναφορικά με τον 4ο πυλώνα (Διαχείριση οικονομικών πόρων), το Υπουργείο κινείται σε τρεις άξονες:

 1. Καθορισμός ποιοτικών προτύπων που ανταποκρίνονται στις ανάγκες μας, ώστε να διευκολύνεται η συμμετοχή στους διαγωνισμούς.
 2. Πρόθεση είναι η προμήθεια τυποποιημένων υλικών των οποίων οι προδιαγραφές να έχουν ήδη εκπονηθεί από εξειδικευμένα κέντρα.
 3. Απαίτηση από τους προσφοροδότες να διαθέτουν πιστοποίηση για την παρεχόμενη ποιότητα υπηρεσιών

Αναφορικά με τον 5ο πυλώνα (Βελτίωση του Νομοθετικού και Κανονιστικού Πλαισίου που διέπει τον Στρατό της Κυπριακής Δημοκρατίας και την Εθνική Φρουρά), το Υπουργείο έχει ως άξονα:

 1. Την υιοθέτηση μέτρων για καταπολέμηση της φυγοστρατίας.

Τέλος, σχετικά με τον 6ο πυλώνα (Εφαρμογή περιβαλλοντικής και ενεργειακής πολιτικής), το Υπουργείο στοχεύει:

 1. Στην προσαρμογή των δραστηριοτήτων της Εθνικής Φρουράς με την εφαρμογή πολιτικών και δράσεων που να σέβονται και προστατεύουν το περιβάλλον χωρίς να επηρεάζεται η επιχειρησιακή ετοιμότητα της Δύναμης με το “Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Οικολογικού Ελέγχου”, 
 2. Στην εξοικονόμηση ενέργειας από τη λειτουργία των εγκαταστάσεων.

Πηγή: Υπουργείο Άμυνας

Διαβάστε επίσης: Χαράλαμπος Πετρίδης | Παρουσίαση των 6 πυλώνων του σχεδιασμού για την Εθνική Φρουρά στην επιτροπή Οικονομικών

 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΕ NEWSLETTER

ΣΧΟΛΙΑ
[gs-fb-comments]
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Pin It on Pinterest

Share This