Quantcast

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Στρατιωτικές Σχολές | Ευέλπιδες ικανότητας Ι-2 με Ι-5 παραμένουν
Defence Redefined
Published on 24/09/2021 at 11:15

Ανατροπές στις στρατιωτικές Σχολές φέρνει η εφαρμογή του νόμου του 2019, σύμφωνα με τον οποίο παραμένουν στις στρατιωτικές σχολές οι σπουδαστές που μεταπίπτουν από την κατηγορία Ι1 της σωματικής ικανότητας σε άλλη κατηγορία Ι2 έως Ι5.

Όπως αναφέρει το armyvoice, παρά το γεγονός ότι ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας αρνήθηκε να εφαρμόσει το νόμο, σπουδαστής της ΣΣΕ προσέφυγε στο δικαστήριο το οποίο και τον δικαίωσε. Το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών έκρινε παράνομη την άρνηση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας να αποδεχθεί το αίτημά του να συνεχίσει τη φοίτησή του στη Σχολή, εντασσόμενος στην κατάσταση υπηρεσίας γραφείου.

Την υπόθεση «κέρδισε» ο δικηγόρος Πέτρος Αγγελάκης, ο οποίος και περιγράφει στο Armyvoice.gr το περιστατικό:

Οι εισαγόμενοι στις στρατιωτικές σχολές σπουδαστές παραπέμπονται για ιατρικές εξετάσεις, προκειμένου να κριθεί η σωματική τους καταλληλόλητα. Μέχρι τον Απρίλιο 2019, όσοι βρίσκονταν να πάσχουν από νόσημα ή πάθηση που τους ενέτασσε σε κατηγορία σωματικής ικανότητας από Ι/2 έως Ι/5, κρίνονταν ακατάλληλοι για να συνεχίσουν τη φοίτησή τους και απολύονταν.

Διαβάστε επίσης: Απόδοση τιμών στους ήρωες του 226 Τάγματος Πεζικού

Ωστόσο, με το άρθρο 30 του Ν. 4609/2019 (ΦΕΚ Α’ 67/03-05-2019), προβλέφθηκε για πρώτη φορά, οι σπουδαστές στρατιωτικών σχολών που κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους κρίνονται για λόγους υγείας ακατάλληλοι, να μην διαγράφονται, πλέον, υποχρεωτικά από την οικεία σχολή, αλλά να παρέχεται σ’ αυτούς η δυνατότητα, κατόπιν σχετικής αίτησής τους, να συνεχίζουν τη φοίτησή τους, εντασσόμενοι στην κατάσταση υπηρεσίας γραφείου ή ελαφράς υπηρεσίας, υπηρεσίας ξηράς ή υπηρεσίας εδάφους, αναλόγως του Κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων που ανήκει η στρατιωτική σχολή, κατόπιν σχετικής απόφασης του Υπουργού Εθνικής Άμυνας.

Προβλέφθηκε, επίσης, ότι οι με αυτόν τον τρόπο εντασσόμενοι στην κατάσταση υπηρεσίας γραφείου σπουδαστές απαλλάσσονται πλήρως ή μερικώς από τη στρατιωτική εκπαίδευση, δεν δικαιούνται να επανέλθουν για οποιονδήποτε λόγο στην προηγούμενη κατάσταση και, μετά την αποφοίτησή τους από την οικεία σχολή, ονομάζονται Αξιωματικοί ή Υπαξιωματικοί και εντάσσονται στην κατάσταση υπηρεσίας γραφείου ή ελαφράς υπηρεσίας, υπηρεσίας ξηράς ή υπηρεσίας εδάφους, αναλόγως του Κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων που ανήκει η Σχολή, χωρίς να δικαιούνται να επανέλθουν για οποιονδήποτε λόγο στην ενεργό υπηρεσία.

Από το έτος 2019 υπήρξαν περιπτώσεις μαθητών στρατιωτικών σχολών που κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους κρίθηκαν για λόγους υγείας ακατάλληλοι και ζήτησαν να συνεχίσουν τη φοίτησή τους, εντασσόμενοι στην κατάσταση υπηρεσίας γραφείου.

Διαβάστε επίσης: Τελετή Ορκωμοσίας ΕΠ.ΟΠ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας απέρριψε τα αιτήματα αυτά, κατόπιν σχετικών εισηγήσεων των Γενικών Επιτελείων, με επιχειρήματα όπως, οι μαθητές αυτοί δεν θα μπορούν να παρακολουθούν το μάθημα της Στρατιωτικής Εκπαίδευσης, όπως το σύνολο των λοιπών μαθητών και να αποκτούν τις απαιτούμενες γνώσεις που ως Αξιωματικοί θα πρέπει να είναι ικανοί να εφαρμόσουν στο πεδίο επιχειρήσεων, ή αναιρείται εν µέρει ο λόγος ύπαρξης της Σχολής, καθόσον προσβάλλεται ο βασικός θεµέλιος λίθος της, ήτοι η στρατιωτική εκπαίδευση, ή δημιουργείται κώλυμα στην αποστολή και το έργο της Σχολής. Έτσι, στην πράξη κατέστη κενή περιεχομένου η ευεργετική διάταξη του άρθρου 30 του Ν. 4609/2019.

Ήδη, όμως, με πρόσφατη απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, δικαιώθηκε πρώην μαθητής της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, καθόσον το Δικαστήριο έκρινε ότι οι ανωτέρω ισχυρισμοί της Διοίκησης δεν είναι νόμιμοι και δεν αιτιολογούν επαρκώς την απόρριψη του αιτήματός του να παραμείνει στη σχολή, εντασσόμενος στην κατάσταση υπηρεσίας γραφείου, καθόσον, σύμφωνα με τη σχετική διάταξη του νόμου, οι υπαγόμενοι στον νόμο αυτό σπουδαστές απαλλάσσονται πλήρως ή μερικώς από τη στρατιωτική εκπαίδευση και δεν δικαιούνται να επανέλθουν για οποιονδήποτε λόγο στην προηγούμενη κατάσταση.

Κατά την άποψή του, υποστηρίζει ο δικηγόρος Πέτρος Αγγελάκης, οι ισχυρισμοί που προέβαλαν τα Γενικά Επιτελεία θα μπορούσαν, ενδεχομένως, να περιέχονται σε σχετική εισήγηση προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας για την κατάργηση του εν λόγω νομοθετικού πλαισίου, μέσω των κοινοβουλευτικών διαδικασιών, πλην όμως, όσο ισχύει το πλαίσιο αυτό, δεν δύνανται να αιτιολογήσουν την απόρριψη τέτοιων αιτημάτων, καθόσον, όλα αυτά ήταν γνωστά στον νομοθέτη (βλ. και την από 12-4-2019 αιτιολογική έκθεση στο σχέδιο νόμου “Προσωπικού Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας, Στρατιωτικής Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις”), ο οποίος, παρά ταύτα, επέλεξε να θεσπίσει τη δυνατότητα παραμονής στις στρατιωτικές σχολές εκείνων των σπουδαστών που, κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους, κρίνονται για λόγους υγείας ακατάλληλοι, με τον ταυτόχρονο περιορισμό ότι ούτε κατά τη φοίτησή τους, ούτε και μετά την αποφοίτησή τους, δικαιούνται να επανέλθουν για οποιονδήποτε λόγο στην ενεργό υπηρεσία.

Διαβάστε επίσης: Τελετή Διαβεβαίωσης μαθητών Παραγωγικών Σχολών

 

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΕ NEWSLETTER

ΣΧΟΛΙΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Pin It on Pinterest

Share This