Η νέα εκπαιδευτική εγκατάσταση αστικού αγώνα στο Rabasaare πρόκειται να αυξήσει κατακόρυφα τις εκπαιδευτικές δυνατότητες…