Η Ουγγαρία αρχίζει από αρχές Οκτωβρίου να λαμβάνει φυσικό αέριο από την Ρωσία μέσω του αγωγού Turkstream.