Την αναγκαιότητα χρησιμοποίησης στο σύγχρονο περιβάλλον μάχης διαφόρων συστημάτων ειδικά για αντιμετώπιση drones…