Η κυπριακή εταιρεία Eight Bells συμμετείχε στη Διεθνή Έκθεση Άμυνας και Ασφάλειας Eurosatory 2022 στο Παρίσι…