Η εκπαίδευση βασίστηκε στο πρότυπο Προνοσοκομειακής Φροντίδας στο Πεδίο της Μάχης TCCC, που περιγράφει την ακολουθία των διαδικασιών, που οφείλει να…