Το Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε την Υπογραφή Συμφωνίας για προμήθεια ατομικού εξοπλισμού θωράκισης και προστατευτικού εξοπλισμού με τις Source Vagabond και Marom Dolphin…