Η έννοια του σύγχρονου πολέμου χαρακτηρίζεται από την απαίτηση αντικατάστασης προσωπικού σε όλες τις δυνητικά επικίνδυνες…