Το τηλεσκοπικό βραχιονοφόρο πυροσβεστικό όχημα μέγιστου ύψους επέκτασης 60 μέτρων, μπορεί να χρησιμοποιείται για σκοπούς διάσωσης και κατάσβεσης…