Οι σπουδαστές της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων απέδειξαν το υψηλό φρόνημα και επίπεδο της Σχολής στο Διαγωνισμό Στρατιωτικής Αριστείας Sandhurst 2022…