Αρμενικής κατασκευής αιωρούμενα πυρομαχικά (loitering munitions) υποβάλλονται σε δοκιμές και στη συνέχεια θα περάσουν στην φάση της…