Τουλάχιστον τρία μεγάλα προγράμματα είχαν εξαγγελθεί στο παρελθόν για να επιτευχθεί η σχεδίαση του αντικαταστάτη του…