Το ατρακτίδιο LITENING είναι ένας αισθητήρας πολλαπλών ρόλων για αεροσκάφη (επανδρωμένα και μη) που επιτρέπει στα πληρώματα να …