Η ελληνική εταιρεία EODH S.A, συμμετέχει στην Διεθνή Έκθεση Αμυντικού Υλικού DEFEA (ΑΙΘΟΥΣΑ 3 – ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 4)…