Ένας μεγάλος αριθμός μαχητών της Συριακής αντιπολίτευσης, που υποστηρίζονται από την Τουρκία, σκοτώθηκαν και…