Τα τελευταία χρόνια, η σταδιακή ανάπτυξη θανατηφόρων αυτόνομων οπλικών συστημάτων (Lethal Autonomous Weapon Systems- LAWS)…