Το S1 Design περιλαμβάνει αναβαθμισμένο οπλισμό με κατευθυνόμενους πυραύλους πολλαπλού ρόλου MELLS, αναβαθμισμένα…