Στο πλαίσιο του προγράμματος προμηθειών ZAHA, συνολικά 27 Αμφίβια Οχήματα Εφόδου (MAV) θα παραδοθούν στο τουρκικό ναυτικό…