Η πειραματική ρομποτική πλατφόρμα “Marker” ολοκλήρωσε διαδρομή 30 περίπου χιλιομέτρων, εξ ολοκλήρου σε αυτόνομη…