Οι στρατιωτικές δυνάμεις και γενικότερα, τα σώματα ασφαλείας, καλούνται καθημερινά να αντιμετωπίσουν δύσκολες περιστάσεις