Ακολούθησαν παρουσιάσεις για θέματα έρευνας, ανάπτυξης, τεχνητής νοημοσύνης και τρισδιάστατης τεχνολογίας στον τομέα της άμυνας.