Το Ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής ανέστειλε τις παραλαβές του παράκτιου πολεμικού πλοίου (LCS) κλάσης…