Τα αυτόνομα στρατιωτικά drones μπορούν να πετούν σε μια συγκεκριμένη τοποθεσία, να επιλέγουν τους στόχους τους και να…