Το έργο RESPOND-A το οποίο λειτουργεί στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος HORIZON 2020 από την 01 Ιουνίου 2020…