Μπροστά στις ανάγκες που προβάλλονται από τις νέες προκλήσεις ασφάλειας στο διεθνές σύστημα, οι ΗΠΑ θεωρούν απαραίτητο τον εκσυγχρονισμό του συστήματος GPS…