Η Τουρκία παρέδωσε μια παρτίδα Τεθωρακισμένων Οχημάτων Μεταφοράς Προσωπικού (ΤΟΜΠ) τύπου Gidran στον…