Το Υπουργείο Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας πρόσφατα χαιρέτησε τη συμμετοχή κυπριακών μικρομεσαίων επιχειρήσεων…