Το Υπουργείο Άμυνας της Φινλανδίας ανακοίνωσε ότι έλαβε τις τελικές και βέλτιστες προσφορές από τις πέντε εταιρείες οι οποίες…