Μετά την πρώτη προσεγγιστική εκτίμηση (First Fire Rapid Assessment) που έγινε στις 4/7/2021 με δεδομένα χαμηλής ευκρίνειας…