Το 53ο Σύνταγμα Αναγνώρισης και Ηλεκτρονικού Πολέμου του Τσεχικού Στρατού παρουσίασε ένα πρωτότυπο ενός νέου αυτοκινούμενου συστήματος…