Μετά από διαγωνισμό, το DroneGun Tactical, επιλέχθηκε ως το προτιμώμενο φορητό σύστημα αντί-drone από τις Αστυνομικές Δυνάμεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης