Η Αρμενική Εθνική Επιτροπή των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, η οποία καλούσε επίμονα την εταιρία παραγωγής Disney…